پکیج محصولات گندزدا و تصفیه آب استخر هیپوپاک

هیپوپاک یک نشان تجاری محصول محور است که در حوزه محصولات بهداشتی، سلامت و ضدعفونی فعالیت می نماید. این برند متعلق به شرکت دانش محور توسعه فناوری کندوی زرفام زیر مجموعه هلدینگ فرانگر زرفام می باشد که با سوابق درخشان خود در امر پژوهش و تحقیقات و توسعه، محصولات نوآورانه متعدد مطابق با آخرین استاندارهای روز دنیای پدید آورده است. با توجه به معضل کم آبی و ضرورت کیفیت و سلامت آب استخر، یکی از محصولات تولیدی کاربردی و نوآور این شرکت، پک تصفیه و گندزدای آب استخر است که علاوه برتمیزی آب استخر، عمر مفید استخر را نیز افزایش خواهد داد.
استفاده از برخی مواد شیمیایی در بازار نظیر زاج سفید، کات کبود،.. می تواند باعث ایجاد مشکل برای تنفس، پوست، چشم و موی انسان گردد. برای نگهداری انواع استخرها باید اصولی را مد نظر قرار داد تا در گذر زمان دچار نقصان یا آلودگی نشوند.
این شرکت محصولات “نگهداری و ضدعفونی آب استخر هیپوپاک” را مطابق آخرین استاندارهای روز دنیا و استاندارد 9412ISIRI ویژگی های میکروبیولوژی آب استخر و استاندارد های ملی ایران 1011 و 1053 جهت استفاده در استخر های عمومی و شخصی تولید نموده است و علاوه بر پاسخگویی به نیاز مشتریان مبنی بر تمیزی، شفافیت و متعادل نگه داشتن آب استخر، اقتصادی و در دسترس می باشند.

 • قرص تصفیه و گندزدای آب استخر (قرص کلر)
 • پودر شوک کلر
 • کیت سنجش کلر و pH
 • محلول تنظیم کننده pH آب استخر
 • محلول ضد جلبک آب استخر
 • محلول شفاف کننده آب استخر

کاربرد محصولات:

1-پیشگیری از آلودگی آب استخرهای تازه

2-احیاء آب استخرهای آلوده

پکیج گندزدا و تصفیه آب استخر هیپوپاک

دستورالعمل مصرف پک استخری هیپوپاک جهت پیشگیری از آلودگی آب استخرهای تازه پر شده

1-اندازه گیری میزان کلر

ابتدا میزان کلر آب استخرهای تازه پر شده را با استفاده از کیت سنجش کلر به روش زیر اندازه گیری نمایید:

 • ظرف آزمایش را تا خط نشانه از آب مورد آزمایش پر کنید.
 • 5 قطره از محلول شماره یک به آن اضافه کنید و پس از گذاشتن درب ظرف آن را تکان دهید.
 • در صورت ایجاد رنگ زرد آب دارای کلر می باشد.
 • رنگ زرد به دست آمده را با شاهد کلر مقایسه کرده و مقدار کلر را بر حسب میلی گرم در لیتر یا ppm بخوانید.
 • در حــالت ایده آل مـی بایست مقــدار کلــر آزاد موجود در آب استخــر در محــدوده ppm 1-3 باشد.

 

2- تنظیم کلر

 میزان کلر را با استفاده از پودر شوک کلر یا خردایش یک عدد قرص کلر هیپوپاک تنظیم نمایید:

پس از اندازه گیری میزان کلر آب استخر با استفاده از کیت سنجش کلر در صورتی که میزان کلر پایین تر از حد لازم بود با استفاده از پودر شوک کلر یا خردایش یک عدد قرص کلر، غلظت کلر آب را در محدوده مورد نظر تنظیم نمایید.

 • بــرای نگهداری آب استخـــر هر هفتـــه به ازای 20 متــر مکعب (20.000 لیتر) 1 عدد قرص داخل کلر زن شناور یا خطی قرار دهید.

 

3-محلول ضدجلبک

محلول ضد جلبک هیپوپاک را به آب استخر اضافه نمایید:

 • ابتدا قبل از استفاده از محلول «ضد جلبک آب استخر هیپوپاک» آن را به خوبی تکان دهید سپس به ازای هر 20متر مکعب ( 20،000 لیتر) از آب استخر هر 2 هفته 1/2 لیتر (معادل تقریبی 1/3 بطری آب معدنی بزرگ) از محلول ضدجلبک هیپوپاک به آب استخر اضافه شود.
 • تا 5 ساعت بعد از ریختن این محلول وارد آب استخر نشوید.

 

4- اندازه گیری میزان pH

میزان pH آب استخر تازه پر شده را با استفاده از کیت سنجش pH به روش زیر اندازه گیری نمایید:

 • ظرف آزمایش را تا خط نشانه از آب مورد آزمایش پر کنید.
 • 5 قطره از محلول pH با آن افزوده و تکان دهید.
 • رنگ به دست آمده را با شاهد pH مقایسه کنید و مقدار pH آب را بخوانید.
 • حد مطلوب pH برای رعایت بهداشت و سلامت بدن بین 7.2 تا 7.6 می باشد. همچنین تنظیم بودن میزان pH منجر به مصرف بهینه قرص کلر می گردد.

 

5-محلول تنظیم کننده pH

pH آب استخر را به کمک محلول تنظیم کننده  pH هیپوپاک تنظیم نمایید:

 • پس از اندازه گیری میزان pH آب استخر با استفاده از کیت سنجش آن در صورت عدم تنظیم براساس جدول زیر محلول «تنظیم کننده pH هیپوپاک» را در نقاط مختلف استخر روی سطح آب اضافه کنید.
 • پمپ استخر را روشن نموده و 30-20 دقیقه در موقعیت سیرکوله قرار دهید. دوباره pH آب را اندازه گیری نمایید تا در بازه 7.2 تا 7.6 قرار گیرد.
 • هر هفته pH را کنترل نمایید تا در رنج مورد نظر باشد.

Table

 

6-محلول شفاف کننده

در صورت کدر بودن آب استخر از محلول شفاف کننده هیپوپاک استفاده نمایید:

 • ابتدا قبل از استفاده از محلول«شفاف کننده آب استخر هیپوپاک» آن را به خوبی تکان دهید سپس به ازای هر 20متر مکعب ( 20،000 لیتر) از آب استخر هر 2 هفته نیم  لیتر (معادل تقریبی 1/3 بطری آب معدنی بزرگ) از محلول «شفاف کننده هیپوپاک» را در نقاط مختلف استخر اضافه نمایید.
 • پمپ تصفیه را 30 دقیقه در موقعیت سیــــرکوله قرار دهید تا محلول به صورت یکنواخت در استخر توزیع گردد.
 • حدود 24 ساعت استراحت دهید تا مواد معلق ته نشین شوند. مواد ته نشین شده را با جاروی استخری به آرامی جمع آوری نمایید.

 

 

دستورالعمل مصرف پک استخری هیپوپاک جهت  احیاء آب استخرهای آلوده

1-اندازه گیری میزان کلر

 میزان کلر آب استخر آلوده را با استفاده از کیت سنجش کلر به روش زیر اندازه گیری نمایید:

 • ظرف آزمایش را تا خط نشانه از آب مورد آزمایش پرکنید.
 • 5 قطره از محلول شماره یک به آن اضافه کنید و پس از گذاشتن درب ظرف آن را تکان دهید.
 • در صورت ایجاد رنگ زرد آب دارای کلر می باشد.

رنگ زرد به دست آمده را با شاهد کلر مقایسه کرده و مقدار کلر را بر حسب میلی گرم در لیتر یا ppm بخوانید.

 • در حالت ایده آل می بایست مقدار کلر آزاد موجود در آب استخر در محدوده ppm 1-3 باشد .

 

2-تنظیم کلر

میزان کلر را با استفاده از پودر شوک کلر یا خردایش قرص کلر هیپوپاک تنظیم نمایید:

 • پس از اندازه گیری میزان کلر آب استخر با استفاده از کیت سنجش کلر در صورتی که میزان کلر پایین تر از حد لازم بود با استفاده از پودر شوک کلر یا خردایش قرص کلر غلظت کلر آب را در محدوده مورد نظر تنظیم نمایید.

نیم کیلوگرم «پودر شوک کلر هیپوپاک» به آب استخر اضافه کنید و غلظت کلر را در محدوده مورد نظر تنظیم نمایید.

 • پمپ استخر را حداکثر 1 ساعت در وضعیت سیرکوله قرار دهید.
 • بـــرای نگهداری آب استخــر هر هفتـــه به ازای 20 متـــر مکعب (20.000 لیتر) 1 عدد قرص داخل کلر زن شناور یا خطی قرار دهید.

 

3-محلول ضدجلبک

محلول ضد جلبک هیپوپاک را به آب استخر اضافه نمایید:

 • ابتدا قبل از استفاده از محلول «ضد جلبک آب استخر هیپوپاک» آن را به خوبی تکان دهید سپس به ازای هر 20متر مکعب ( 20،000 لیتر) از آب استخر آلوده 1 لیتر محلول محلول ضدجلبک هیپوپاک در نقاط مختلف استخر اضافه نمایید.
 • پمپ تصفیه را 2-1 ساعت در موقعیت سیرکوله قرار دهید سپس آب استخر از سبز آلوده به شیری رنگ تغییر پیدا می کند و به معنی از بین رفتن جلبک های آب آلوده می باشد.
 • تا 4 ساعت بعد از ریختن این محلول وارد آب استخر نشوید.
 • جهت جلوگیری از رشد هر گونه جلبک به ازای هر 20 متر مکعب (20.000 لیتر) از آب استخر هر 2 هفته نیم لیتر (معادل تقریبی 1/3 بطری آب معدنی بزرگ) از محلول ضدجلبک هیپوپاک به آب استخر اضافه شود.

نکته: در صورتی که شدت آلودگی بالا باشد و میزان محلول ضدجلبک اضافه شده منجر به حذف کامل جلبک ها نگردید می توانید مقدار محلول اضافه شده را افزایش دهید.

 

4- اندازه گیری میزان pH

میزان pH آب استخر آلوده را با استفاده از کیت سنجش pH به روش زیر اندازه گیری نمایید:

 • ظرف آزمایش را تا خط نشانه از آب مورد آزمایش پر کنید.
 • 5 قطره از محلول pH با آن افزوده و تکان دهید.
 • رنگ به دست آمده را با شاهد pH مقایسه کنید و مقدار pH آب را بخوانید.
 • حد مطلوب pH برای رعایت بهداشت و سلامت بدن بین 7.2 تا 7.6 می باشد. همچنین تنظیم بودن میزان pH منجر به مصرف بهینه قرص کلر می گردد.

 

5-محلول تنظیم کننده pH

pH آب استخر را به کمک محلول تنظیم کننده pH هیپوپاک تنظیم نمایید:

 • پس از اندازه گیری میزان pH آب استخر با استفاده از کیت سنجش آن در صورت عدم تنظیم براساس جدول زیر محلول «تنظیم کننده pH هیپوپاک» را در نقاط مختلف استخر روی سطح آب اضافه کنید.
 • پمپ استخر را روشن نموده و 30-20 دقیقه در موقعیت سیـــرکوله قــرار دهید. دوبــاره pH آب را اندازه گیری نمایید تا در بازه 7.2 تا 7.6 قرار گیرد.
 • هر هفته pH را کنترل نمایید تا در رنج مورد نظر باشد.
Table

 

 

6- محلول شفاف کننده

در صورت کدر بودن آب استخر از محلول شفاف کننده هیپوپاک استفاده نمایید:

 • ابتدا قبل از استفاده از محلول»شفاف کننده آب استخر هیپوپاک» آن را به خوبی تکان دهید سپس به ازای هر 20متر مکعب ( 20،000 لیتر) از آب استخر هر 2 هفته نیم لیتر (معادل تقریبی 1/3 بطری آب معدنی بزرگ) از محلول «شفاف کننده هیپوپاک» را در نقاط مختلف استخر اضافه نمایید.
 • پمپ تصفیـــه را 30 دقیقه در موقعیت سیـــرکوله قــــرار دهید تا محلول به صورت یکنواخت در استخر توزیع گردد.
 • حدود 24 ساعت استراحت دهید تا مواد معلق ته نشین شوند. مواد ته نشین شده را با جاروی استخری به آرامی جمع آوری نمایید.