ابعاد استخر: 8×3

محل اجرا: دهکده ساحلی انزلی (گیلان)

این پروژه نمونه ای از اجرای استخر 3 در 8 است که در دهکده ساحلی انزلی و به صورت سرباز اجرا شده است. وجود فضای سبز و درختان اطراف استخر در کنار هوای پاک و آسمان طبیعت، حس آرامش خاصی به شناگر می دهد.  

سیسنگان، نوشهر-مازندران