استخر مارول
Zarafam Prefab pool Modell 3 x 8m
استخر 3در8 شهریار (تهران)
Zarfam Prefab pool Shahriar
استخر 8x3 - چالوس (مازندران)
Prefab pool Zerfam Tonkabon
استخر پیش ساخته 3در8 بندرانزلی (گیلان)
Zarafam Prefab pool Bandar anzali
استخر ۳در۸ هشتگرد (البرز)
Zarfam Prefab pool Hashtgerd
سیسنگان نوشهر 5.5×2.5 (مازندران)
Prefab pool Zerfam Mazandaran
استخر 8x3 کرج (البرز)
Zarafam Prefab pool Karaj
استخر 3در6 رشت (گیلان)
Zarfam Prefab pool Rasht
استخر 6x3 - دهکده ساحلی انزلی (گیلان)
Prefab pool Zerfam Gilan