استخر توکار

طریقه نصب استخرها:

به صورت دفنی:

استخرهای زرفام بنا به سلایق مشتریان به 3 صورت قابل نصب می باشد:

1-استخر روکار

2-استخر نیمه دفنی

3-استخر توکار

یکی از متدوال ترین روش های نصب استخر به صورت دفنی یا توکار یا همان داخل زمین می باشد. استخرهای سنتی معمولا به صورت دفنی اجرا می شوند. جهت نصب استخرهای زرفام،  ابتدا عامل رسمی زرفام در صورت امکان از محل نصب استخر بازدید می کنند و محل نصب استخر را مورد بررسی قرار می دهند .همزمان با بررسی محل نصب استخر، محل نصب موتورخانه و دسترسی های مورد نیاز را بررسی می کنند.

 

استخر توکار

در روش نصب به صورت دفنی، ابتدا گودبرداری صورت می گیرد. گودبرداری استخرها در مناطق مختلف کشور، متفاوت می باشد. به طور مثال باید توجه خاصی به گودبرداری در شهرهای شمالی کشور به علت وجود فشار منفی آب شود. در شهرهای کوهستانی با خاک سفت و کولاخ نیز عملیات گودبرداری با شهرهایی که خاک نرم دارند متفاوت می گردد. به دلیل حجم کار متفاوت بتن ریزی، دستمزد متغیر کارگران هر منطقه از ایران مبرهن است که دستمزد بتن ریزی یک نرخ ثابت نمی باشد.

پس از گودبرداری، کف محل نصب استخر بتن ریزی می شود، کف استخر پیش ساخته باید با بتن مگر صاف و تراز شود. استخر داخل گود انتقال داده می شود . سپس استخر کامل داخل زمین قرار می گیرد، سپس لوله کشی وکابل کشی انجام می شود. داخل استخر جهت بررسی سیستم تصفیه آب ، از آب پر می شود. در مرحله بعدی ، هم زمان با پر شدن اطراف استخر، داخل استخر جهت جلوگیری از وارد شدن فشار به دیواره های استخر نیز پر می شود تا به دیواره های استخر فشار وارد نشود. پس از این مراحل استخر قابل استفاده می باشد.

به مشتریان توصیه می گردد نصب استخرهای زرفام توسط عاملین رسمی زرفام صورت گیرد. در صورت نصب استخر توسط مشتری، استخر از گارانتی خارج می شود.